Standarde de calitate și structura unui curs on line

Deși este un subiect mai puțin cunoscut și dezbătut la noi, standardele de calitate ale unui curs on line sunt o temă de discuție intensă și obiectul unor reglementări riguroase la nivel internațional. Există grile cu criterii și chiar modalități de punctare a unui curs în funcție de criteriile pe care le îndeplinește. Dacă în…