Dezvoltarea de conținut interactiv pentru cursurile on line cu ajutorul Articulate Storyline

Dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicării, în paralel cu larga răspândire a mediilor de socializare on line, are un impact considerabil asupra modului în care învață noile generații. Dezvoltarea de cursuri interactive devine o necesitate pentru a menține cursanții angajați în învățare și a dezvolta programe de învățare eficiente. Articulate Storyline este un soft care permite…