Interacțiunea cursant-cursant într-un curs online

După cum menționam într-o postare anterioară, interactivitatea într-un curs online este esențială pentru eficiența învățării. Avem trei tipuri principale de interacțiune: cursant-cursant, cursant-profesor și cursant-conținut. Importanța interacțiunii cursant-cursant este tot mai mult subliniată de cursurile online distribuite în masă (MOOCs – Massive Open Online Courses), unde o interacțiune profesor-cursant este mai puțin realistă când ai sute de mii de cursanți înscriși. Să vedem la ce se referă și cum putem include interacțiunea cursant-cursant în ceea ce facem.

Ce tipuri de interacțiune trebuie să avem într-un curs online?

Interacțiunea este un element crucial în învățare, atât față în față, cât și online. În cadrul cursurilor online interacțiunea a fost studiată din mai multe perspective. O abordare util de luat în considerare este cea a lui Terry Anderson de la Universitatea Athabasca din Canada. Anderson propune o teoremă a echivalenței interacțiunii care ne absolvă, într-un fel, de grija de a include toate tipurile de interacțiune, atâta timp cât un tip de interacțiune este folosit bine și la un standard de calitate ridicat.