Ce tipuri de interacțiune trebuie să avem într-un curs online?

Interacțiunea este un element crucial în învățare, atât față în față, cât și online. În cadrul cursurilor online interacțiunea a fost studiată din mai multe perspective. O abordare util de luat în considerare este cea a lui Terry Anderson de la Universitatea Athabasca din Canada. Anderson propune o teoremă a echivalenței interacțiunii care ne absolvă, într-un fel, de grija de a include toate tipurile de interacțiune, atâta timp cât un tip de interacțiune este folosit bine și la un standard de calitate ridicat.