Scenarii de cursuri online

Un curs bine făcut urmează un scenariu didactic clar, proiectat pe baza teoriilor științifice și ținând cont de nevoile de învățare ale grupului țintă, caracteristicile acestuia și ale mediului de învățare. Parcurgerea unui anumit scenariu didactic implică respectarea unor pași, respectiv o anumită ordine și unele restricții. Cum se poate face asta într-un curs Moodle? Prin stabilirea anumitor setări și restricții pentru resurse și activități, care vor fi discutate, demonstrate și exersate în cadrul celui de-al treilea atelier: „Scenarii de curs online”.