Comunicarea în Moodle. Forum, mesaje private, chat.

Comunicarea din cadrul unui curs online este foarte importantă pentru eficiența învățării și motivarea cursanților, fie că vorbim de comunicarea dintre cursanți și profesor, fie de cea dintre cursanți. Într-un curs online comunicarea poate să ia diferite forme. Prima diferențiere se face între comunicarea sincronă și cea asincronă. Apoi putem distinge între diferitele forme de comunicare în funcție de instrumentele folosite, în cazul nostru obiectele Moodle. În funcție de obiectivele învățării și forma de e-learning adoptată este important să știi ce tip de comunicare să folosești pentru a îmbunătăți învățarea.