Utilizarea blocului „Bară de progres” în Moodle

Un ajutor foarte util în Moodle pentru îmbunătățirea experienței de predare și învățare îl reprezintă blocurile funcționale (postare despre cele mai utile blocuri funcționale). Un astfel de bloc funcțional, care introduce elemente de joc în curs este bara de progres. Bara de progres este un bloc util atât pentru cursanți cât și pentru profesori. După…

Resursa de tip carte în Moodle

Moodle ne oferă o mare varietate și flexiblitate în ceea ce privește adăugarea de resurse și activități. Una din resursele cu un potențial ridicat este resursa de tip carte. Resursa de tip carte este, de fapt, o resursă cu mai multe pagini, care sunt organizate într-un format de tip carte. Poți avea capitole și subcapitole…

Rolul Formului într-un curs Moodle

Învățarea colaborativă este unul dintre conceptele care stau la baza dezvoltării platformei de e-learning Moodle. Prin urmare, Moodle include mai multe instrumente care facilitează învățarea colaborativă, despre unele dintre acestea discutând într-o postare anterioară. Un astfel de instrument este forumul. În Moodle, forumul poate să fie setat astfel încât să aibă mai multe forme sau…

Cum să dezvolți prezentări interactive pentru cursurile on line?

Deși mediul virtual de învățare oferă posibilitatea de a folosi nenumărate instrumente pentru a crea scenarii de curs interactive, pentru mulți profesori este destul de greu să iasă din rutina unor prezentări liniare. Pentru că avantajele folosiri unor prezentări interactive sunt numeroase, motivarea și angajarea cursanților fiind printre cele mai importante, voi încerca să identific…

Cele mai utile blocuri funcționale într-un curs Moodle

Blocurile sunt o serie de obiecte în Moodle care au diferite funcționalități. Acestea sunt utile pentru a personaliza cursul și a îmbunătăți experiența de învățare a cursanților, organizând informația, facilitând accesul la unele informații sau introducând elemente de joc (gamification) care să motiveze cursantul. Moodle include o paletă largă de blocuri, ceea ce poate să…

Moodle pentru învățarea colaborativă

Majoritatea standardelor de calitate pentru un curs on line includ învățarea colaborativă. Moodle, fiind dezvoltat pe baza teoriilor constructivismului social și a conectivismului, are numeroase instrumente prin care poate fi facilitată și promovată o astfel de învățare. Învățarea centrată pe student/ elev promovează căutarea activă a cunoștințelor și a semnificației acestora. O astfel de căutare…

Rolul activităților într-un curs Moodle

Dacă nu ajungem să folosim ceea ce învățăm, noile informații pe care le aflăm în cadrul unui curs sau deprinderile și procedurile despre care citim, foarte probabil, în scurt timp, se vor pierde. Pentru a contracara acest efect avem nevoie să implicăm elevii și studenții în activități în cadrul cărora sunt nevoiți să folosească noile…

Standarde de calitate și structura unui curs on line

Deși este un subiect mai puțin cunoscut și dezbătut la noi, standardele de calitate ale unui curs on line sunt o temă de discuție intensă și obiectul unor reglementări riguroase la nivel internațional. Există grile cu criterii și chiar modalități de punctare a unui curs în funcție de criteriile pe care le îndeplinește. Dacă în…